Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Krājumu vadība būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos”
Title in English “Inventory management in construction materials trading companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Dr.oec., RTU vieslektors, SIA „Wellman Logistics” valdes loceklis D.Bērtulis
Abstract Bakalaura darba autore Diāna Ančikovska izstrādāja darbu, kura temats ir „Krājumu vadība būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos”, zinātniskais vadītājs – Mg.oec.,Alla Starčenko. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi krājumu vadības uzlabošanai būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos. Pētījuma pirmajā daļā analizēta būvmateriālu tirdzniecības nozare, kā arī apskatītas būvniecības nozares attīstības tendences. Pirmās daļas ietvaros tiek analizēti būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumu noliktavas preču krājumi un to veidi, krājumu vadīšanas metodes un krājumu uzturēšanas izmaksas. Otrajā daļā tiek pētīti un analizēti nelikvīdie krājumi uzņēmumos, kā arī raksturotas pielietotās krājumu vadīšanas metodes un to nepilnības. Trešajā daļā tiek izvērtēta iespēja samazināt nelikvīdu krājumu apjomu, veicot to regulāru norakstīšanu, kā rezultātā samazinās krājumu uzglabāšanas izmaksas. Pielietojot Min-Max krājumu papildināšanas metodi un sastādot regulāru pasūtījumu grafiku, iespējams samazināt krājumu glabāšanas izmaksas un novērst neiegūtos ieņēmumus, kas rodas, veicot lielus preču iepirkumus ar cenas diskontu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 19 attēli un 29 tabulas. Darba izstrādē pielietoti 31 izmantotās literatūras avots.
Keywords krājumu vadīšana, Min/Max metode, glabāšanas izmaksu samazināšana
Keywords in English inventory management, Min/Max method, storage cost reduction
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.05.2018 17:53:19