Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas ostu termināļos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for improving logistics processes in port terminals”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents RTU vieslektors, SIA „GEFCO BALTIC” Globālo klientu vadītājs R.Pļavnieks
Anotācija Bakalaura darba autore Sintija Ogriņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas ostu termināļos”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz analīzes rezultātiem izstrādāt priekšlikumus ostu termināļu darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir analizēta transporta un uzglabāšanas nozares attīstība Latvijā pēdējo gadu laikā un ostu attīstība Latvijā, kā arī Latvijas ostas salīdzinātas ar citām Baltijas valstīs esošajām ostām. Otrā nodaļa veltīta Rīgas brīvostā esošo ostas termināļu noslodzes analīzei un SIA “KS Terminal” noliktavas analīzei. Trešajā nodaļā veikta intervijas kontentanalīze trīs nozaru speciālistiem un izpētītas ostas termināļu noliktavu darbības pilnveides iespējas SIA “KS Terminal” piemērā. Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, autore ir noskaidrojusi būtiskākos noliktavu darbības trūkumus un izstrādājusi priekšlikumus ostas termināļu loģistikas procesu pilnveidei, kas ir praktiski izmantojami ostas termināļu noliktavas darbības uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 23 tabulas, un 3 pielikumi uz 8 lappusēm. Darbā izmantotas 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Transporta un uzglabāšanas nozare, ostas termināļi, loģistikas procesi, noliktavas
Atslēgas vārdi angļu valodā transport and storage industry, port terminals, logistics processes, warehouses
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2018 17:08:19