Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas ostu termināļos”
Title in English “Opportunities for improving logistics processes in port terminals”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer RTU vieslektors, SIA „GEFCO BALTIC” Globālo klientu vadītājs R.Pļavnieks
Abstract Bakalaura darba autore Sintija Ogriņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas ostu termināļos”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz analīzes rezultātiem izstrādāt priekšlikumus ostu termināļu darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir analizēta transporta un uzglabāšanas nozares attīstība Latvijā pēdējo gadu laikā un ostu attīstība Latvijā, kā arī Latvijas ostas salīdzinātas ar citām Baltijas valstīs esošajām ostām. Otrā nodaļa veltīta Rīgas brīvostā esošo ostas termināļu noslodzes analīzei un SIA “KS Terminal” noliktavas analīzei. Trešajā nodaļā veikta intervijas kontentanalīze trīs nozaru speciālistiem un izpētītas ostas termināļu noliktavu darbības pilnveides iespējas SIA “KS Terminal” piemērā. Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, autore ir noskaidrojusi būtiskākos noliktavu darbības trūkumus un izstrādājusi priekšlikumus ostas termināļu loģistikas procesu pilnveidei, kas ir praktiski izmantojami ostas termināļu noliktavas darbības uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 23 tabulas, un 3 pielikumi uz 8 lappusēm. Darbā izmantotas 48 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Transporta un uzglabāšanas nozare, ostas termināļi, loģistikas procesi, noliktavas
Keywords in English transport and storage industry, port terminals, logistics processes, warehouses
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 17:08:19