Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās"
Nosaukums angļu valodā "Approach to Introduction of Process Management in Student Organizations"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec. RTU
Anotācija Maģistra darba autors: Kristīne Vjakse Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc.p.i. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Maģistra darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Līdz šim nav veikti pētījumi par to, kā procesu vadības pieeju varētu pielietot studentu organizācijās. Analizējot pieejamo literatūru par procesu vadības pieeju pakalpojumu sfēras uzņēmumus, autore veic tās pielāgošanu studentu organizācijām, kurās darbojas augstākās izglītības iestāžu studenti, kuru primārais uzdevums ir iegūt izglītību un darbība organizācija ir brīvprātīga. Pieejas aprobācija notiek Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Finanšu virzienam. Iegūtie dati parāda, ka līdzšinējā darbība prasījusi lielus laika resursus, tomēr pielietojot procesu vadības sistēmu, ir samazināts laiks to veikšanai Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vjakse K. (2018) Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās Maģistra darbs/ K. Vjakse, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 85 lpp.
Atslēgas vārdi Process, procesu vadība, studentu organizācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, process management, student organizations
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2018 17:01:55