Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās"
Title in English "Approach to Introduction of Process Management in Student Organizations"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec. RTU
Abstract Maģistra darba autors: Kristīne Vjakse Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc.p.i. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Maģistra darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Līdz šim nav veikti pētījumi par to, kā procesu vadības pieeju varētu pielietot studentu organizācijās. Analizējot pieejamo literatūru par procesu vadības pieeju pakalpojumu sfēras uzņēmumus, autore veic tās pielāgošanu studentu organizācijām, kurās darbojas augstākās izglītības iestāžu studenti, kuru primārais uzdevums ir iegūt izglītību un darbība organizācija ir brīvprātīga. Pieejas aprobācija notiek Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamenta Finanšu virzienam. Iegūtie dati parāda, ka līdzšinējā darbība prasījusi lielus laika resursus, tomēr pielietojot procesu vadības sistēmu, ir samazināts laiks to veikšanai Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vjakse K. (2018) Procesu vadības pieejas ieviešanas iespējas studentu organizācijās Maģistra darbs/ K. Vjakse, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 85 lpp.
Keywords Process, procesu vadība, studentu organizācijas
Keywords in English Process, process management, student organizations
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 17:01:55