Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīze Muitas laboratorijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Commodity Sample Research and Related Processes at the Customs Laboratory”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs E.Berna
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbs „Preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīze Muitas laboratorijā” izstrādāts, lai noskaidrotu un izpētītu Valsts ieņēmumu dienesta pakļautībā esošās Muitas pārvaldes struktūrvienības Muitas laboratorija (turpmāk teksta – Muitas laboratorija) ieguldījumu un izpildes nosacījumus Eiropas Savienības muitas politikas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta mērķu īstenošanā, balstoties uz Muitas laboratorijas īstenotajiem procesiem ar tās kompetencē esošiem uzdevumiem. Diplomdarba mērķis ir veikt preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīzi Muitas laboratorijā un identificēt aktualitātes un problēmas, lai varētu veikt secinājumus un izveidot priekšlikumus. Risinātie darba uzdevumi diplomdarba mērķa sasniegšanai: • izpētīt Muita laboratorijas iekšējos dokumentus un normatīvos aktus, kas saistīti ar preču paraugu testēšanu laboratorijā; • analizēt preču paraugu testēšanas un ar to saistītos procesus; • analizēt testēto preču paraugu statistiku noteiktā laika periodā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, sešām nodaļām un sešām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek pētīts Valsts ieņēmumu dienests un tā sastāvā esošā Muitas pārvalde, kurā ietilps Muitas laboratorija. Šīs daļas galvenais uzsvars tiek likts uz Muitas laboratorijas pārvaldības sistēmu un tās raksturojošām komponentēm. Otrajā nodaļā tiek pētīti un analizēti Muitas laboratorijas kompetencē esošie uzdevumi un procesi, vērtējot to nozīmi atbilstoši amata vietām. Trešajā nodaļā tiek pētīta un analizēta preču paraugu izpētes nodrošināšana Muitas laboratorijā, noskaidrojot metožu veikšanas kritērijus un nepieciešamības pamatojumu. Darbā ir 56 lpp,, kurās ir desmit attēli, divas tabulas, četras formulas un četrdesmit septiņi literatūras avoti
Atslēgas vārdi Muita, Muitas laboratorija, Preču paraugu testēšana, HPLC
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom, Custom laboratory, Sample testing of goods, HPLC
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 17:39:34