Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīze Muitas laboratorijā”
Title in English “Analysis of Commodity Sample Research and Related Processes at the Customs Laboratory”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor E.Berna
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darbs „Preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīze Muitas laboratorijā” izstrādāts, lai noskaidrotu un izpētītu Valsts ieņēmumu dienesta pakļautībā esošās Muitas pārvaldes struktūrvienības Muitas laboratorija (turpmāk teksta – Muitas laboratorija) ieguldījumu un izpildes nosacījumus Eiropas Savienības muitas politikas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta mērķu īstenošanā, balstoties uz Muitas laboratorijas īstenotajiem procesiem ar tās kompetencē esošiem uzdevumiem. Diplomdarba mērķis ir veikt preču paraugu izpētes un saistīto procesu analīzi Muitas laboratorijā un identificēt aktualitātes un problēmas, lai varētu veikt secinājumus un izveidot priekšlikumus. Risinātie darba uzdevumi diplomdarba mērķa sasniegšanai: • izpētīt Muita laboratorijas iekšējos dokumentus un normatīvos aktus, kas saistīti ar preču paraugu testēšanu laboratorijā; • analizēt preču paraugu testēšanas un ar to saistītos procesus; • analizēt testēto preču paraugu statistiku noteiktā laika periodā. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, sešām nodaļām un sešām apakšnodaļām. Pirmajā daļā tiek pētīts Valsts ieņēmumu dienests un tā sastāvā esošā Muitas pārvalde, kurā ietilps Muitas laboratorija. Šīs daļas galvenais uzsvars tiek likts uz Muitas laboratorijas pārvaldības sistēmu un tās raksturojošām komponentēm. Otrajā nodaļā tiek pētīti un analizēti Muitas laboratorijas kompetencē esošie uzdevumi un procesi, vērtējot to nozīmi atbilstoši amata vietām. Trešajā nodaļā tiek pētīta un analizēta preču paraugu izpētes nodrošināšana Muitas laboratorijā, noskaidrojot metožu veikšanas kritērijus un nepieciešamības pamatojumu. Darbā ir 56 lpp,, kurās ir desmit attēli, divas tabulas, četras formulas un četrdesmit septiņi literatūras avoti
Keywords Muita, Muitas laboratorija, Preču paraugu testēšana, HPLC
Keywords in English Custom, Custom laboratory, Sample testing of goods, HPLC
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 17:39:34