Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of the quality of the provision of catering company services
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Doktorante Ilze Zariņa
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Viktorija Bogačova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec.Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 17 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 14 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā ir novertēta kvalitāte ēdinašanas uzņēmumām International Jūrmala.Bija izmantoti tris metodes: ekspertu metode, servqual un QFD matricas metode.Rezultāta restorānam kvalitāte ir videja līmeni. Kvalitate bija novertēta no dažadam pusem, kur var redzēt vajas un stipras puses restorānu kvalitātē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bogačova V. (2018) Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana Bakalaura darbs/ V. Bogačova, I. Andersone. –Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 54 lpp.
Atslēgas vārdi kvalitāte, kvalitātes novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, valued quality
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2018 17:28:42