Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana
Title in English Assessment of the quality of the provision of catering company services
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Doktorante Ilze Zariņa
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Viktorija Bogačova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec.Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 4 attēli, 17 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 14 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā ir novertēta kvalitāte ēdinašanas uzņēmumām International Jūrmala.Bija izmantoti tris metodes: ekspertu metode, servqual un QFD matricas metode.Rezultāta restorānam kvalitāte ir videja līmeni. Kvalitate bija novertēta no dažadam pusem, kur var redzēt vajas un stipras puses restorānu kvalitātē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bogačova V. (2018) Ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšana Bakalaura darbs/ V. Bogačova, I. Andersone. –Rīga: RTU, UIVI IUV, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 54 lpp.
Keywords kvalitāte, kvalitātes novērtēšana
Keywords in English quality, valued quality
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.05.2018 17:28:42