Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma “Creditreform Latvija” finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģija”
Nosaukums angļu valodā “Strategy for Improving the Financial Stability of the Company “Creditreform Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „SIA „Creditreform Latvija” finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģija”.Bakalaura darba mērķis ir veikt uzņēmuma SIA „Creditreform Latvija” finanšu rādītāju analīzi laika periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam, noteikt cik efektīvi ir strādājis uzņēmums un balstoties uz veikto finanšu analīzi piedāvāt turpmāko uzņēmuma finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģiju. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām.Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aplūkots uzņēmuma finanšu analīzes teorētiskais pamatojums, finanšu analīzes metodes, paņēmieni un rezultātu interpretācija. Darba otrajā daļā tiek veikta uzņēmuma „Creditreform Latvija” finanšu analīze, balstoties uz gada pārskatu datiem, lai novērtētu uzņēmuma finanšu darbības efektivitāti un saprastu uzņēmuma vājās puses un piedāvātu uzlabošanas iespējas.Darba trešajā dāļā tiek piedāvāta uzņēmuma finanšu stabilitātes attīstības stratēģija, kas ietver sevī ideju par peļņas reinvestēšanu jaunā darbības jomā, tas ir cesiju portfeļu iepirkšanā. Tiek aprēķināti likviditātes un Djurana skoringa kredīta rādītāji pēc peļņas reinvestēšanas. Kā arī tiek analizēta konkurentu darbība, tiek veikta finanšu rādītāju salīdzināšana. Bakalaura darbs sastāv no 61 lapām. Bakalaura darbā ir 14 tabulas un 6 attēli. Bakalaura darbā ir 23 izmantotās literatūras un avotu saraksti. Bakalaura darbam klāt pievienoti 2 pielikumi, katrs uz atsevišķas lapas.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, Djurana skoringa, rentabilitāte, likviditāte
Atslēgas vārdi angļu valodā finansial analysis, imprpvement oportunities
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2018 22:26:53