Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma “Creditreform Latvija” finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģija”
Title in English “Strategy for Improving the Financial Stability of the Company “Creditreform Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovācijas nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir „SIA „Creditreform Latvija” finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģija”.Bakalaura darba mērķis ir veikt uzņēmuma SIA „Creditreform Latvija” finanšu rādītāju analīzi laika periodā no 2014.gada līdz 2016.gadam, noteikt cik efektīvi ir strādājis uzņēmums un balstoties uz veikto finanšu analīzi piedāvāt turpmāko uzņēmuma finanšu stabilitātes uzlabošanas stratēģiju. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām.Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aplūkots uzņēmuma finanšu analīzes teorētiskais pamatojums, finanšu analīzes metodes, paņēmieni un rezultātu interpretācija. Darba otrajā daļā tiek veikta uzņēmuma „Creditreform Latvija” finanšu analīze, balstoties uz gada pārskatu datiem, lai novērtētu uzņēmuma finanšu darbības efektivitāti un saprastu uzņēmuma vājās puses un piedāvātu uzlabošanas iespējas.Darba trešajā dāļā tiek piedāvāta uzņēmuma finanšu stabilitātes attīstības stratēģija, kas ietver sevī ideju par peļņas reinvestēšanu jaunā darbības jomā, tas ir cesiju portfeļu iepirkšanā. Tiek aprēķināti likviditātes un Djurana skoringa kredīta rādītāji pēc peļņas reinvestēšanas. Kā arī tiek analizēta konkurentu darbība, tiek veikta finanšu rādītāju salīdzināšana. Bakalaura darbs sastāv no 61 lapām. Bakalaura darbā ir 14 tabulas un 6 attēli. Bakalaura darbā ir 23 izmantotās literatūras un avotu saraksti. Bakalaura darbam klāt pievienoti 2 pielikumi, katrs uz atsevišķas lapas.
Keywords finanšu analīze, Djurana skoringa, rentabilitāte, likviditāte
Keywords in English finansial analysis, imprpvement oportunities
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 22:26:53