Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pašvaldību nodevu ieņēmumi Latvijā un ES valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Tax Revenues of Municipalities in Latvia and Other European Union Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gromule
Recenzents T.Vanaga, SIA “Tilders” valdes locekle, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” 4. kursa studente. Darbā ir pētītas trīs dažādu valstu nodevas , kuras saistītas ar iebraukšanas ierobežojumiem. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā, Londonas satiksmes nodeva un vietējā pašvaldību nodeva Neringā. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķis ir izpētīt īpašo režīmu zonu nodevu piemērošanu, to ieņēmumu veidošanos un nozīmi pašvaldību budžetā. Pētījuma objekts ir pašvaldību nodevu ieņēmumu loma pašvaldību budžetā. Mērķa sasniegšanai tika veikti uzdevumi, izpētītas īpašo režīmu iebraukšanas zona Jūrmalā, Neringā un Londonā. Darba pētāmie priekšmeti ir īpašo režīmu zonu nodevu administrēšana. Tēmas aktualitāti un svarīgumu nosaka tas, cik ienākumus pašvaldību pilsētu budžeti gūst ieviešot šāda veida nodevas. Pirmā daļa ir veltīta Latvijas nodokļu un nodevu sistēmai. Ir apskatīti Latvijas nodokļu veidi, kā arī apskatītas valsts un pašvaldību nodevas, kopā iekļauti 4 attēli un 3 tabulas. Otrajā daļā ir analīze par nodevu piemērošanu un ieņēmumiem īpašā režīma zonās Latvijā, Lietuvā un Apvienotājā karalistē. Otrā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, ietverot trīs tabulas. Trešajā daļā ir nodevu piemērošanas un administrēšanas prakses salīdzinājums. Trešā daļa sastāv no trim apakšnodaļām. Kopējais Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses. Darbs satur 6 tabulas un 4 attēlus. Darba izstrādei tika izmantoti 32 informācijas avoti – mācību grāmatas, LR likumi, pašvaldību saistošie noteikumi, interneta resursi, nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Pašvaldību nodevas, ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipalities tax, revenues
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2018 12:19:40