Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pašvaldību nodevu ieņēmumi Latvijā un ES valstīs”
Title in English “Tax Revenues of Municipalities in Latvia and Other European Union Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gromule
Reviewer T.Vanaga, SIA “Tilders” valdes locekle, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” 4. kursa studente. Darbā ir pētītas trīs dažādu valstu nodevas , kuras saistītas ar iebraukšanas ierobežojumiem. Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas administratīvajā teritorijā, Londonas satiksmes nodeva un vietējā pašvaldību nodeva Neringā. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķis ir izpētīt īpašo režīmu zonu nodevu piemērošanu, to ieņēmumu veidošanos un nozīmi pašvaldību budžetā. Pētījuma objekts ir pašvaldību nodevu ieņēmumu loma pašvaldību budžetā. Mērķa sasniegšanai tika veikti uzdevumi, izpētītas īpašo režīmu iebraukšanas zona Jūrmalā, Neringā un Londonā. Darba pētāmie priekšmeti ir īpašo režīmu zonu nodevu administrēšana. Tēmas aktualitāti un svarīgumu nosaka tas, cik ienākumus pašvaldību pilsētu budžeti gūst ieviešot šāda veida nodevas. Pirmā daļa ir veltīta Latvijas nodokļu un nodevu sistēmai. Ir apskatīti Latvijas nodokļu veidi, kā arī apskatītas valsts un pašvaldību nodevas, kopā iekļauti 4 attēli un 3 tabulas. Otrajā daļā ir analīze par nodevu piemērošanu un ieņēmumiem īpašā režīma zonās Latvijā, Lietuvā un Apvienotājā karalistē. Otrā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, ietverot trīs tabulas. Trešajā daļā ir nodevu piemērošanas un administrēšanas prakses salīdzinājums. Trešā daļa sastāv no trim apakšnodaļām. Kopējais Bakalaura darba apjoms ir 56 lappuses. Darbs satur 6 tabulas un 4 attēlus. Darba izstrādei tika izmantoti 32 informācijas avoti – mācību grāmatas, LR likumi, pašvaldību saistošie noteikumi, interneta resursi, nepublicētie materiāli.
Keywords Pašvaldību nodevas, ieņēmumi
Keywords in English Municipalities tax, revenues
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.05.2018 12:19:40