Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vispārīgās datu aizsardzības regulas novērtēšana un piemērošana Latvijas komercbanku nozarē"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation and Application of the General Data Protection Regulation in Commercial Banking Sector of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Jana Eriņa, asociētais profesors, RTU IUV katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Ojārs Lagzdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis Bakalaura darba temats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana Latvijas komercbanku nozarē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti viens attēls, astoņas tabulas, divas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti pieci pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizētas vispārējās datu aizsardzības regulas būtiskākās izmaiņas. Noteiktas galvenās prasības atbilstības ieviešanai komercbanku sektorā. Veikta vienas no Latvijas Republikas komercbankas atbilstības analīze un prasību izstrāde. Nepieciešami precizējumi Vispārējās datu aizsardzības regulas prasību izpildē un izstrādāt nozaru rīcības kodeksus, lai vienādotu izpratni komercbankās un citās nozarēs, saskaņojot to ar datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagzdiņš, O. (2018). Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana Latvijas komercbanku nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Atslēgas vārdi VDAR, Personas datu aizsardzība, komercbanka, datu subjekts, datu pārzinis, datu operators
Atslēgas vārdi angļu valodā GDPR, Personal data protection, comercial banking, data subject, data operator, data owner
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2018 12:58:26