Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vispārīgās datu aizsardzības regulas novērtēšana un piemērošana Latvijas komercbanku nozarē"
Title in English "Evaluation and Application of the General Data Protection Regulation in Commercial Banking Sector of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Jana Eriņa, asociētais profesors, RTU IUV katedra
Abstract Bakalaura darba autors: Ojārs Lagzdiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesors, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis Bakalaura darba temats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana Latvijas komercbanku nozarē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti viens attēls, astoņas tabulas, divas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 15 angļu valodā. Darbam pievienoti pieci pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizētas vispārējās datu aizsardzības regulas būtiskākās izmaiņas. Noteiktas galvenās prasības atbilstības ieviešanai komercbanku sektorā. Veikta vienas no Latvijas Republikas komercbankas atbilstības analīze un prasību izstrāde. Nepieciešami precizējumi Vispārējās datu aizsardzības regulas prasību izpildē un izstrādāt nozaru rīcības kodeksus, lai vienādotu izpratni komercbankās un citās nozarēs, saskaņojot to ar datu aizsardzības uzraudzības iestādi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lagzdiņš, O. (2018). Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana Latvijas komercbanku nozarē. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Keywords VDAR, Personas datu aizsardzība, komercbanka, datu subjekts, datu pārzinis, datu operators
Keywords in English GDPR, Personal data protection, comercial banking, data subject, data operator, data owner
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.05.2018 12:58:26