Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums "Ramatas Plus'' pārdošanas aģentu motivācijas analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Sales Agents’ Motivation at ‘’Ramatas Plus’’
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Recenzents A.Gaile
Anotācija Šī Bakalaura darba tēmā ir ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentu motivācijas analīze. Lai kompānija gūtu panākumus, tas ir, ienākumu pieaugumu un kompānijas izaugsmi, tai ir ļoti svarīgs pārdošanas aģentu darbs un jo īpaši pārdošanas aģentu motivācija un to ietekmējošie faktori. Pārdošanas aģentu motivācija nosaka kompānijas ienākumu apjomu, kas tiek saņemti, kad pārdošanas aģenti pārdod konkrētās kompānijas preci. Šajā Bakalaura darbā ir analizēta pārdošanas aģentu motivācija un to ietekmējošie faktori, kā arī ir ieteikti veidi un motivatori, kas uzlabotu pārdošanas aģentu motivāciju. Tādēļ šī Bakalaura darba izvirzītais pētījuma jautājums ir: ‘’Kās motivē un kas demotivē ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentus?’’ Lai spētu atbildēt uz pētījuma jautājumu, tika izveidoti trīs pērījuma mērķi; noskaidrot, kas ietekmē pārdošanas aģentu motivāciju; kādi motivācijas faktori palīdz noturēt pārdošanas aģentu darbā un piedāvāt risinājumus, lai uzlabotu motivācijas sistēmu tieši ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentiem. Bakalaurdatbs sastāv no ievada, literatūras un teorijas apskata, metodoloģijas apraksta , pētījuma rezultātiem un analīzes, kā arī secinājumiem un rekomendācijām. Literatūras un teorijas apskatāta tika izpētīti vairāki zinātniskie pētījumi un raksti par motivācijas veicinošiem apstākļiem, kā arī analizēti pētījumi, kas saistīti par motivācijas modeļiem un to ietekmi. Vēlāk tika veikta kvalitatīvā pērījuma medode, veicot padziļinātas intervijas ar trīsdesmit pārdošanas aģentiem. Bakalauta darbs ir izveidots angļu valodā un satur 34 lappaspuses, 2 tabulas, 1 grafiku, 40 referenču avotus un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentu motivācijas analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā “Analysis of Sales Agents’ Motivation at Ramatas Plus”
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 03.04.2018 12:36:27