Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language "Ramatas Plus'' pārdošanas aģentu motivācijas analīze
Title in English Analysis of Sales Agents’ Motivation at ‘’Ramatas Plus’’
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer A.Gaile
Abstract Šī Bakalaura darba tēmā ir ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentu motivācijas analīze. Lai kompānija gūtu panākumus, tas ir, ienākumu pieaugumu un kompānijas izaugsmi, tai ir ļoti svarīgs pārdošanas aģentu darbs un jo īpaši pārdošanas aģentu motivācija un to ietekmējošie faktori. Pārdošanas aģentu motivācija nosaka kompānijas ienākumu apjomu, kas tiek saņemti, kad pārdošanas aģenti pārdod konkrētās kompānijas preci. Šajā Bakalaura darbā ir analizēta pārdošanas aģentu motivācija un to ietekmējošie faktori, kā arī ir ieteikti veidi un motivatori, kas uzlabotu pārdošanas aģentu motivāciju. Tādēļ šī Bakalaura darba izvirzītais pētījuma jautājums ir: ‘’Kās motivē un kas demotivē ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentus?’’ Lai spētu atbildēt uz pētījuma jautājumu, tika izveidoti trīs pērījuma mērķi; noskaidrot, kas ietekmē pārdošanas aģentu motivāciju; kādi motivācijas faktori palīdz noturēt pārdošanas aģentu darbā un piedāvāt risinājumus, lai uzlabotu motivācijas sistēmu tieši ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentiem. Bakalaurdatbs sastāv no ievada, literatūras un teorijas apskata, metodoloģijas apraksta , pētījuma rezultātiem un analīzes, kā arī secinājumiem un rekomendācijām. Literatūras un teorijas apskatāta tika izpētīti vairāki zinātniskie pētījumi un raksti par motivācijas veicinošiem apstākļiem, kā arī analizēti pētījumi, kas saistīti par motivācijas modeļiem un to ietekmi. Vēlāk tika veikta kvalitatīvā pērījuma medode, veicot padziļinātas intervijas ar trīsdesmit pārdošanas aģentiem. Bakalauta darbs ir izveidots angļu valodā un satur 34 lappaspuses, 2 tabulas, 1 grafiku, 40 referenču avotus un 1 pielikumu.
Keywords ‘’Ramatas Plus’’ pārdošanas aģentu motivācijas analīze.
Keywords in English “Analysis of Sales Agents’ Motivation at Ramatas Plus”
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 12:36:27