Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Studiju priekšmeta "Tērpzinību antropoloģiskie pamati" metodisko norādījumu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Methodological Guidelines for Study Course "Basics of Anthropology for Clothing Studies"
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Inga DĀBOLIŅA
Recenzents Dr.sc.ing. Inese KAŠURINA
Anotācija Maģistra darbs sastāv no divām pamatnodaļām. Ievadā sniegts ieskats par darba tēmas aktualitāti, formulēti darba mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aplūkoti vispārīgi jēdzieni par antropometriju un tās pielietošanas pamatprincipiem apģērbu projektēšanā. Aprakstītas divas galvenās antropometrisko ķermeņu mēru iegūšanas metodes (manuālās jeb kontaktmetodes; optiskās jeb bezkontaktmetodes) un to galvenās atšķirības. Aplūkoti antropometrijā pielietotie mērinstrumenti un 3D skenēšanas iekārtas identificējot to priekšrocības un trūkumus. Skaidrota standartizēto manekenu segmentējamība un pielietojums antropoloģijā. Darba otrajā daļā formulēti studiju priekšmeta „Tērpzinību antropoloģiskie pamati” uzdevumi un priekšnosacījumi to veiksmīgai izpildei. Uzlaboti vizuālie un rakstiskie norādījumi antropometrisko punktu noteikšanai uz mērāmās personas ķermeņa. Izveidota somatomēru tabula, kas apraksta 117 dažādu ķermeņa mēru mērīšanas paņēmienus, papildinot tabulu ar grafiskiem attēliem un atbilstošiem skenmērijumu attēliem. Piedāvāta loģiska somatomēru reģistrēšanas secība, kas balstīta uz pielietoto mērinstrumentu. Darbā aprakstīta plecāja konstruēšanas secība ar posmsecīgiem vizuāliem attēliem un to paskaidrojumiem. Sniegts izklāsts par bāzes augumulielumu iedalījumu un tipfigūru savstarpēju salīdzināšanu. Darba pielikumā izveidots metodisks materiāls tabulas veidā par 117 somatomēru mērīšanu ar kontaktmetodēm. Tabulā pievienota atbilstošo skenmērījumu numerācija un mēru vizualizācijas uz 3D ķermeņa virsmas. Pielikumā iekļauta plecāja konstruēšanas secības ar 21 posmsecīgiem uzdevumiem. Darba apjoms ir 50 lappuses pamatsadaļās, 85 lappuses kopā ar pielikumu, darbā 50 attēli, 6 tabulas, 2 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 51 vienumus.
Atslēgas vārdi Antropometrija, somatomēri, skenmēri, 3D skenēšana, antropometriskie punkti
Atslēgas vārdi angļu valodā Anthropometry, human body measurements, 3D body measurements, 3D body scanning, anthropometric points
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2018 22:16:37