Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Studiju priekšmeta "Tērpzinību antropoloģiskie pamati" metodisko norādījumu pilnveidošana
Title in English Improvement of Methodological Guidelines for Study Course "Basics of Anthropology for Clothing Studies"
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Inga DĀBOLIŅA
Reviewer Dr.sc.ing. Inese KAŠURINA
Abstract Maģistra darbs sastāv no divām pamatnodaļām. Ievadā sniegts ieskats par darba tēmas aktualitāti, formulēti darba mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā aplūkoti vispārīgi jēdzieni par antropometriju un tās pielietošanas pamatprincipiem apģērbu projektēšanā. Aprakstītas divas galvenās antropometrisko ķermeņu mēru iegūšanas metodes (manuālās jeb kontaktmetodes; optiskās jeb bezkontaktmetodes) un to galvenās atšķirības. Aplūkoti antropometrijā pielietotie mērinstrumenti un 3D skenēšanas iekārtas identificējot to priekšrocības un trūkumus. Skaidrota standartizēto manekenu segmentējamība un pielietojums antropoloģijā. Darba otrajā daļā formulēti studiju priekšmeta „Tērpzinību antropoloģiskie pamati” uzdevumi un priekšnosacījumi to veiksmīgai izpildei. Uzlaboti vizuālie un rakstiskie norādījumi antropometrisko punktu noteikšanai uz mērāmās personas ķermeņa. Izveidota somatomēru tabula, kas apraksta 117 dažādu ķermeņa mēru mērīšanas paņēmienus, papildinot tabulu ar grafiskiem attēliem un atbilstošiem skenmērijumu attēliem. Piedāvāta loģiska somatomēru reģistrēšanas secība, kas balstīta uz pielietoto mērinstrumentu. Darbā aprakstīta plecāja konstruēšanas secība ar posmsecīgiem vizuāliem attēliem un to paskaidrojumiem. Sniegts izklāsts par bāzes augumulielumu iedalījumu un tipfigūru savstarpēju salīdzināšanu. Darba pielikumā izveidots metodisks materiāls tabulas veidā par 117 somatomēru mērīšanu ar kontaktmetodēm. Tabulā pievienota atbilstošo skenmērījumu numerācija un mēru vizualizācijas uz 3D ķermeņa virsmas. Pielikumā iekļauta plecāja konstruēšanas secības ar 21 posmsecīgiem uzdevumiem. Darba apjoms ir 50 lappuses pamatsadaļās, 85 lappuses kopā ar pielikumu, darbā 50 attēli, 6 tabulas, 2 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 51 vienumus.
Keywords Antropometrija, somatomēri, skenmēri, 3D skenēšana, antropometriskie punkti
Keywords in English Anthropometry, human body measurements, 3D body measurements, 3D body scanning, anthropometric points
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.01.2018 22:16:37