Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovatīva ceļu un tiltu inženierija
Nosaukums "Ekspluatācijā esošu dzelzsbetona tiltu klāja pastiprināšanas efektivitātes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Strengthening efficiency analysis of in-service reinforced concrete bridge decks"
Autors Artūrs Skoriks
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Darius Bačinskas
Recenzents prof. A.Paeglītis, RTU, doc. dr. Ronaldas Jakubovskis, VGTU
Anotācija Maģistra darba tēma – “EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠU DZELZSBETONA TILTU KLĀJA PASTIPRINĀŠANAS EFEKTIVITĀTES ANALĪZE”. Izstrādāja Artūrs Skoriks. Darba vadītājs: Assoc. Prof. Dr. Darius Bačinskas, Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes Dzelzsbetona konstrukciju un ģeotehnikas nodaļas asociētais profesors. Hipotēze: 56. tipveida projekta sijām ar kopējo garumu 14.06 m šķērsspēka nestspēja ir pietiekoša, tomēr momenta nestspēja nav pietiekoša LM1 slodžu modeļa uzņemšanai, tādēļ jāveic laiduma pastiprināšana. Lai gan ekonomiski izdevīgākais pastiprināšanas veids ir esošo siju šķērsgriezuma palielināšana tomēr kopumā efektīvākais pastiprināšanas veids ir pastiprināšana ar FRP materiāliem. Darba mērķis: veikt dzelzsbetona tiltu klāju pastiprināšanas analīzi un noteikt kurš pastiprināšanas veids ir visizdevīgākais no ekonomiskā, vizuālā izskata, būvniecības un uzturēšanas viedokļiem. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru par dzelzsbetona tiltu laidumu pastiprināšanu; 2. Veikt nestspējas aprēķinus un noteikt maksimālās piepūles no slodzes modeļa LM1; 3. Veikt pastiprinājumu veidu analīzi un secināt kurš no apskatītajiem veidiem ir izdevīgāks pašreizējā situācijā; Pētījumā secināts, ka esošo dzelzsbetona tiltu klāja nestspēja ir pietiekoša slodzes modeļa LM1 izraisītā šķērsspēka uzņemšanai, tomēr momenta nestspēja ir jāpalielina. Efektīvākais pastiprināšanas veids ir esošo siju šķērsgriezuma palielināšana, veicot dzelzsbetona bloka betonēšanu sijas stieptajā zonā. Darba struktūra: darbs sastāv no 90 lapām, ievada, 5 nodaļām, 20 tabulām, 48 attēliem, 70 formulām, 1 grafikiem, secinājumiem un literatūras avotu saraksta.
Atslēgas vārdi tilts, tipveida projekts, pastiprināšana, šķērsgriezuma palielināšana, FRP, SFRC, dzelzsbetons
Atslēgas vārdi angļu valodā bridge, pre-cast beams, strengthening, cross section enlargement, jacketing, FRP, SFRC, reinforced concrete
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2018 20:47:18