Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative road and bridge engineering
Title in original language "Ekspluatācijā esošu dzelzsbetona tiltu klāja pastiprināšanas efektivitātes analīze"
Title in English "Strengthening efficiency analysis of in-service reinforced concrete bridge decks"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Darius Bačinskas
Reviewer prof. A.Paeglītis, RTU, doc. dr. Ronaldas Jakubovskis, VGTU
Abstract Maģistra darba tēma – “EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠU DZELZSBETONA TILTU KLĀJA PASTIPRINĀŠANAS EFEKTIVITĀTES ANALĪZE”. Izstrādāja Artūrs Skoriks. Darba vadītājs: Assoc. Prof. Dr. Darius Bačinskas, Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes Dzelzsbetona konstrukciju un ģeotehnikas nodaļas asociētais profesors. Hipotēze: 56. tipveida projekta sijām ar kopējo garumu 14.06 m šķērsspēka nestspēja ir pietiekoša, tomēr momenta nestspēja nav pietiekoša LM1 slodžu modeļa uzņemšanai, tādēļ jāveic laiduma pastiprināšana. Lai gan ekonomiski izdevīgākais pastiprināšanas veids ir esošo siju šķērsgriezuma palielināšana tomēr kopumā efektīvākais pastiprināšanas veids ir pastiprināšana ar FRP materiāliem. Darba mērķis: veikt dzelzsbetona tiltu klāju pastiprināšanas analīzi un noteikt kurš pastiprināšanas veids ir visizdevīgākais no ekonomiskā, vizuālā izskata, būvniecības un uzturēšanas viedokļiem. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru par dzelzsbetona tiltu laidumu pastiprināšanu; 2. Veikt nestspējas aprēķinus un noteikt maksimālās piepūles no slodzes modeļa LM1; 3. Veikt pastiprinājumu veidu analīzi un secināt kurš no apskatītajiem veidiem ir izdevīgāks pašreizējā situācijā; Pētījumā secināts, ka esošo dzelzsbetona tiltu klāja nestspēja ir pietiekoša slodzes modeļa LM1 izraisītā šķērsspēka uzņemšanai, tomēr momenta nestspēja ir jāpalielina. Efektīvākais pastiprināšanas veids ir esošo siju šķērsgriezuma palielināšana, veicot dzelzsbetona bloka betonēšanu sijas stieptajā zonā. Darba struktūra: darbs sastāv no 90 lapām, ievada, 5 nodaļām, 20 tabulām, 48 attēliem, 70 formulām, 1 grafikiem, secinājumiem un literatūras avotu saraksta.
Keywords tilts, tipveida projekts, pastiprināšana, šķērsgriezuma palielināšana, FRP, SFRC, dzelzsbetons
Keywords in English bridge, pre-cast beams, strengthening, cross section enlargement, jacketing, FRP, SFRC, reinforced concrete
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 17.01.2018 20:47:18