Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Lokomotīves vilces dzinēja kolektora-suku mezgla diagnostika tehnoloģiju pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of locomotive traction motor commutator-brush unit diagnostics technology
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Guntis Strautmanis
Recenzents SIA LDZ "Cargo", Daugavpils Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas tehniskās daļas vadošais tehnologs Aleksandrs Četirkins
Anotācija Diplomdarba mērķis ir maģistrālas dīzeļlokomotīves vilces dzinēja kolektora – sukas mezgla tehniska stāvokļa analīzes veikšanai nepieciešamo parametru noteikšana, remonta procesa jauno diagnostikas metožu izstrāde tā nodiluma noteikšanai, ka arī esošas remonta tehnoloģijas modernizācija. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši soļi. Pirmajā daļā tika apkopta un izanalizēta informācija par 2010 -2017 gada laika perioda dīzeļlokomotīvju neplāna remonta gadījumu skaitu un vilces dzinēju bojājumu daļu tajā. Ka ari informācija par kolektora – suku mezgla nodilumu ietekmējošiem mehāniskiem un elektriskiem faktoriem un veikta kolektora profila eksistējošo novērtēšanas metožu analīze. Otrajā daļā tika veikti vilces dzinēja kolektora eksperimentālie pētījumi ar jauna programmaparatūras kompleksa pielietošanu, kolektora tehniska stāvokļa noteikšanai. Ir piedāvāti diagnostikas parametru robežvērtības vilces dzinēja kolektora tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Trešajā daļa tika analizēti kolektora – suku mezgla temperatūru ietekmējošie faktori, un pielietota jauna kolektora-suku mezgla termografiskas diagnostikas metode tā tehniska stāvokļa novērtēšanai. Balstoties uz minētiem pētījumiem tika piedāvāta maģistrālas lokomotīves vilces dzinēja kolektora – suku mezgla eksistējoša remonta procesa modernizācijas shēma.
Atslēgas vārdi okomotīves vilces dzinēja kolektora-suku mezgla diagnostika tehnoloģiju pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of locomotive traction motor commutator-brush unit diagnostics technology
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2018 01:05:31