Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Lokomotīves vilces dzinēja kolektora-suku mezgla diagnostika tehnoloģiju pilnveidošana
Title in English Improvement of locomotive traction motor commutator-brush unit diagnostics technology
Department
Scientific advisor Guntis Strautmanis
Reviewer SIA LDZ "Cargo", Daugavpils Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas tehniskās daļas vadošais tehnologs Aleksandrs Četirkins
Abstract Diplomdarba mērķis ir maģistrālas dīzeļlokomotīves vilces dzinēja kolektora – sukas mezgla tehniska stāvokļa analīzes veikšanai nepieciešamo parametru noteikšana, remonta procesa jauno diagnostikas metožu izstrāde tā nodiluma noteikšanai, ka arī esošas remonta tehnoloģijas modernizācija. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķu sasniegšanai tika veikti sekojoši soļi. Pirmajā daļā tika apkopta un izanalizēta informācija par 2010 -2017 gada laika perioda dīzeļlokomotīvju neplāna remonta gadījumu skaitu un vilces dzinēju bojājumu daļu tajā. Ka ari informācija par kolektora – suku mezgla nodilumu ietekmējošiem mehāniskiem un elektriskiem faktoriem un veikta kolektora profila eksistējošo novērtēšanas metožu analīze. Otrajā daļā tika veikti vilces dzinēja kolektora eksperimentālie pētījumi ar jauna programmaparatūras kompleksa pielietošanu, kolektora tehniska stāvokļa noteikšanai. Ir piedāvāti diagnostikas parametru robežvērtības vilces dzinēja kolektora tehniskā stāvokļa novērtēšanai. Trešajā daļa tika analizēti kolektora – suku mezgla temperatūru ietekmējošie faktori, un pielietota jauna kolektora-suku mezgla termografiskas diagnostikas metode tā tehniska stāvokļa novērtēšanai. Balstoties uz minētiem pētījumiem tika piedāvāta maģistrālas lokomotīves vilces dzinēja kolektora – suku mezgla eksistējoša remonta procesa modernizācijas shēma.
Keywords okomotīves vilces dzinēja kolektora-suku mezgla diagnostika tehnoloģiju pilnveidošana
Keywords in English Improvement of locomotive traction motor commutator-brush unit diagnostics technology
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 01:05:31