Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas atbilstība INSPIRE"
Nosaukums angļu valodā "The accordance of spatial development planning information with INSPIRE"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Maija Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas atbilstība INSPIRE”. Darbs sniedz visaptverošu informāciju par dažādu klasifikācijas sistēmu esamību teritorijas attīstības plānošanas jomā, kā arī dažādību šīs informācijas iedalīšanā un attēlošanā. Darba pirmajā daļā autors, izmantojot dažādus uzziņu avotus un Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvos aktus, apraksta plānošanas nozares attīstību, plānošanas dokumentu veidus, kā arī INSPIRE direktīvas būtību. Savukārt, darba otrajā daļā (inženierprojektā) darba autors pēta teritorijas attīstības plānošanas informācijas savietošanas iespējas starp Latvijas likumdošanā noteikto un INSPIRE zemes izmantošanas (land use) klasifikatoru. Inženierprojekta izstrādes laikā iegūtos grafiskos un cita veida rezultātus darba autors ir aprakstījis un ietvēris bakalaura darba otrajā daļā un pielikumā. Darba beigās ir sniegts autora vērtējums un secinājumi par bakalaura darba izvirzītā mērķa un uzdevumu izpildi.
Atslēgas vārdi INSPIRE direktīva, Teritorijas attīstības plānošana, Klasifikācijas sistēmas,
Atslēgas vārdi angļu valodā INSPIRE directive, Spatial development planning, Classification systems
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2018 22:37:25