Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas atbilstība INSPIRE"
Title in English "The accordance of spatial development planning information with INSPIRE"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Maija Bērziņa
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas atbilstība INSPIRE”. Darbs sniedz visaptverošu informāciju par dažādu klasifikācijas sistēmu esamību teritorijas attīstības plānošanas jomā, kā arī dažādību šīs informācijas iedalīšanā un attēlošanā. Darba pirmajā daļā autors, izmantojot dažādus uzziņu avotus un Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvos aktus, apraksta plānošanas nozares attīstību, plānošanas dokumentu veidus, kā arī INSPIRE direktīvas būtību. Savukārt, darba otrajā daļā (inženierprojektā) darba autors pēta teritorijas attīstības plānošanas informācijas savietošanas iespējas starp Latvijas likumdošanā noteikto un INSPIRE zemes izmantošanas (land use) klasifikatoru. Inženierprojekta izstrādes laikā iegūtos grafiskos un cita veida rezultātus darba autors ir aprakstījis un ietvēris bakalaura darba otrajā daļā un pielikumā. Darba beigās ir sniegts autora vērtējums un secinājumi par bakalaura darba izvirzītā mērķa un uzdevumu izpildi.
Keywords INSPIRE direktīva, Teritorijas attīstības plānošana, Klasifikācijas sistēmas,
Keywords in English INSPIRE directive, Spatial development planning, Classification systems
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 22:37:25