Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Metodiskie ieteikumi ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam
Nosaukums angļu valodā Methodological Recommendations for Outsource Civil Protection Plan Developmental Process
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Krauklis
Recenzents M.Urbans, Mg.darba aizsardz.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Metodiskie ieteikumi ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam”. Darbā tiek apskatītas un risinātas problēmas, ar kādām var nākties saskarties ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesā, kā arī piedāvāti to risinājumi. Analītiskajā daļā tiek apskatīta izpētīta un aprakstīta normatīvo aktu bāze, kas attiecas uz ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu sastāvu, izstrādes pamatojumu un to nepieciešamību. Nodaļā tiek analizēti iesaistīto dienestu pienākumi un uzdevumi rūpniecisko avāriju gadījumā, kā arī apkopotas problēmas ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesā un sniegti autora priekšlikumi to risinājumiem. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas un izvērtētas konkrēta objekta, kuram uzdevums ir izstrādāt ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu, īpatnības un atbilstība ārpusobjekta plāna nepieciešamībai. Diplomprojekta praktiskajā daļā ir apkopoti nepieciešamie dokumenti un materiāli ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam, ir izstrādāti metodiskie ieteikumi minētā procesa uzlabošanai, kā arī sagatavots ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns vielu un materiālu noliktavai SIA “VOLLERS-RĪGA”. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi par plānā iekļaujamo informāciju un tās iegūšanas veidiem. Diplomdarba apjoms ir 57 lappuses, 7 attēli, 9 tabulas, 1 formula, 32 literatūras avoti un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil Protection Plan for outside of the object
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2018 16:52:06