Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Metodiskie ieteikumi ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam
Title in English Methodological Recommendations for Outsource Civil Protection Plan Developmental Process
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Krauklis
Reviewer M.Urbans, Mg.darba aizsardz.
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Metodiskie ieteikumi ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam”. Darbā tiek apskatītas un risinātas problēmas, ar kādām var nākties saskarties ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesā, kā arī piedāvāti to risinājumi. Analītiskajā daļā tiek apskatīta izpētīta un aprakstīta normatīvo aktu bāze, kas attiecas uz ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu sastāvu, izstrādes pamatojumu un to nepieciešamību. Nodaļā tiek analizēti iesaistīto dienestu pienākumi un uzdevumi rūpniecisko avāriju gadījumā, kā arī apkopotas problēmas ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesā un sniegti autora priekšlikumi to risinājumiem. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas un izvērtētas konkrēta objekta, kuram uzdevums ir izstrādāt ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu, īpatnības un atbilstība ārpusobjekta plāna nepieciešamībai. Diplomprojekta praktiskajā daļā ir apkopoti nepieciešamie dokumenti un materiāli ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādes procesam, ir izstrādāti metodiskie ieteikumi minētā procesa uzlabošanai, kā arī sagatavots ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns vielu un materiālu noliktavai SIA “VOLLERS-RĪGA”. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi par plānā iekļaujamo informāciju un tās iegūšanas veidiem. Diplomdarba apjoms ir 57 lappuses, 7 attēli, 9 tabulas, 1 formula, 32 literatūras avoti un 3 pielikumi.
Keywords Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns
Keywords in English Civil Protection Plan for outside of the object
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 16:52:06