Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Post-industriālo teritoriju revitalizācija Rīgā
Nosaukums angļu valodā Revitalisation of Post – industrial Territories in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Prakt.doc. E.Bērziņš
Anotācija Post-industriālo teritoriju revitalizācija ir nozīmīgs pilsētu transformācijas process, kurā tiek pētīta telpiskā un funkcionālā ietekme uz iedzīvotāju un pilsētas vidi. Rīgas mērogā post-industriālo kompleksu revitalizācija ir īpaši aktuāla un saistīta ar vēsturiskās rūpniecības attīstību 20. gadsimtā. Tā pamatojama ar mūsdienu rūpniecības tehnoloģiju attīstību un jaunu industrijas kompleksu nepieciešamību, kur lielās resursu plūsmas tiek novirzītas ārpus agrākajiem rūpniecības centriem pilsētas centrālajās daļās. Šādas pilsētas saimnieciskās struktūras transformācijas rezultātā rodas degradētas post-industrālās teritorijas, kuras, lai nodrošinātu pilsētu ilgspējības principus, ir jāattīsta, jāmaina to funkcionālā struktūra. Revitalizācijas procesu rezultātā notiek šo degradēto teritoriju attīstība, kas veicina pilsētas tēla uzlabošanos, kā arī sociālās, ekonomiskās un vides kvalitātes pieaugumu. Bakalaura darba “Post-industriālo teritoriju revitalizācijas Rīgā” mērķis ir apzināt post-industriālo teritoriju revitalizācijas piemēru Rīgā ietekmējošos faktorus arhitektoniski telpiskās un funkcionālās pilsētvides kontekstā. Pētījuma ietvaros ir strukturētas Rīgā esošo post-industriālo teritoriju revitalizācija piemēri un revitalizācijas pamattipi. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms – 48. lpp., 12 attēli, 37 informācijas avoti un 1 pielikumus.
Atslēgas vārdi post-industriālo teritoriju revitalizācija, Rīga, objekta telpiskā un funkcionālā struktūra, pilsētas saimniecisko nozaru restrukturizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā revitalization of post-industrial teritories, city of Riga, spatial and functional structure, restructurization of cities economical structure.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2018 23:49:22