Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Post-industriālo teritoriju revitalizācija Rīgā
Title in English Revitalisation of Post – industrial Territories in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Prakt.doc. E.Bērziņš
Abstract Post-industriālo teritoriju revitalizācija ir nozīmīgs pilsētu transformācijas process, kurā tiek pētīta telpiskā un funkcionālā ietekme uz iedzīvotāju un pilsētas vidi. Rīgas mērogā post-industriālo kompleksu revitalizācija ir īpaši aktuāla un saistīta ar vēsturiskās rūpniecības attīstību 20. gadsimtā. Tā pamatojama ar mūsdienu rūpniecības tehnoloģiju attīstību un jaunu industrijas kompleksu nepieciešamību, kur lielās resursu plūsmas tiek novirzītas ārpus agrākajiem rūpniecības centriem pilsētas centrālajās daļās. Šādas pilsētas saimnieciskās struktūras transformācijas rezultātā rodas degradētas post-industrālās teritorijas, kuras, lai nodrošinātu pilsētu ilgspējības principus, ir jāattīsta, jāmaina to funkcionālā struktūra. Revitalizācijas procesu rezultātā notiek šo degradēto teritoriju attīstība, kas veicina pilsētas tēla uzlabošanos, kā arī sociālās, ekonomiskās un vides kvalitātes pieaugumu. Bakalaura darba “Post-industriālo teritoriju revitalizācijas Rīgā” mērķis ir apzināt post-industriālo teritoriju revitalizācijas piemēru Rīgā ietekmējošos faktorus arhitektoniski telpiskās un funkcionālās pilsētvides kontekstā. Pētījuma ietvaros ir strukturētas Rīgā esošo post-industriālo teritoriju revitalizācija piemēri un revitalizācijas pamattipi. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms – 48. lpp., 12 attēli, 37 informācijas avoti un 1 pielikumus.
Keywords post-industriālo teritoriju revitalizācija, Rīga, objekta telpiskā un funkcionālā struktūra, pilsētas saimniecisko nozaru restrukturizācija.
Keywords in English revitalization of post-industrial teritories, city of Riga, spatial and functional structure, restructurization of cities economical structure.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:49:22