Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Gājējiem draudzīga vide un tās veidošanas principi
Nosaukums angļu valodā Pedestrian-Friendly Environment and its Modeling Principles
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Koroļova
Recenzents Arh. A.Bisenieks
Anotācija Anotācija Bakalaura darba “Gājējiem draudzīgas vides un tās veidošanas principi” autore ir Alise Leite. Darba mērķis ir izvirzīt gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus pilsētvides kontekstā. Mūsdienās urbanizācijas procesam paliekot izteiktākam, ANO prognozē, ka 2030. gadā pilsētu populācija būs 60 %, bet lauku reģionu - 40% no kopējā populācijas skaita, tādējādi ir svarīgi veikt pārmaiņas dzīvesveidā, kādā mēs dzīvojam, tas ir, domāt par ilgtspējību ikdienā un cilvēkam nepieciešamajos procesos. Ilgtspējība un ilgtspējīgs dizains pieprasa efektīvu resursu izmantošanu, cilvēkam atbilstošu tīru un kvalitatīvu dzīves vidi. Ilgtspējības koncepts ir radījis jaunu pilsētplānošanas virzienu “jaunais urbānisms”, kur viens no mērķiem ir samazināt automašīnu skaitu uz ielām un pakārtoti tam veidot vidi, kas ir gājējiem draudzīga. Mērķa sasniegšanai tika paveikti sekojoši uzdevumi: 1.Apkopot gājējiem draudzīgas vides koncepcijas rašanās cēloņus un vides veidošanas ietekmējošos aspektus. 2. Analizēt gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus Dubaijas kontekstā. 3.Apkopot sabiedrības viedokli par gājējiem draudzīgas vides veidošanas principiem. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: monogrāfiskā metode, analīze un sintēze, socioloģisko pētījumu metode – aptauja. Bakalaura darbu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Gājējiem draudzīga vide pilsētu ilgtspējības attīstības kontekstā. 2. Gājējiem draudzīgas pilsētvides veidošanas principi. 3. Gājējiem draudzīgas vides veidošanas principu izmantošana pilsētvides kontekstā. Darba rezultātā ir apkopoti un apzināti gājējiem draudzīgas vides koncepcijas rašanās cēloņi un vides veidošanas ietekmējošie aspekti. Analizēti gājējiem draudzīgas vides veidošanas principi Dubaijas pilsētas ūdensmalas kontekstā. Apkopots sabiedrības viedoklis par gājējiem draudzīgas vides veidošanas principiem, ietekmējošajiem faktoriem un pašreizējo attieksmi pret ielu kontekstu pilsētvidē. Apkopotā un analizētā informācija tika izmantota, lai veiktu analītiski un sociāli pamatotus secinājumus un pamatotu izvirzītos gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus. Bakalaura darba apjoms ir 52 lappuses, ieskaitot 42 attēlus un 3 pielikumus. Pielikumā ir 1 aptaujas anketa, studiju projekta grafiskās daļas samazināta A3 formāta planšete un Dubaijas pilsētvides analīzes tabula. Darba izstrādē tika izmantoti 45 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi pilsētplānošana, droša vide, gājējiem draudzīga vide, ilgtspējība,
Atslēgas vārdi angļu valodā urban planning, safe environment, pedestrian-friendly environment, sustainability
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2018 23:45:52