Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Gājējiem draudzīga vide un tās veidošanas principi
Title in English Pedestrian-Friendly Environment and its Modeling Principles
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor A. Koroļova
Reviewer Arh. A.Bisenieks
Abstract Anotācija Bakalaura darba “Gājējiem draudzīgas vides un tās veidošanas principi” autore ir Alise Leite. Darba mērķis ir izvirzīt gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus pilsētvides kontekstā. Mūsdienās urbanizācijas procesam paliekot izteiktākam, ANO prognozē, ka 2030. gadā pilsētu populācija būs 60 %, bet lauku reģionu - 40% no kopējā populācijas skaita, tādējādi ir svarīgi veikt pārmaiņas dzīvesveidā, kādā mēs dzīvojam, tas ir, domāt par ilgtspējību ikdienā un cilvēkam nepieciešamajos procesos. Ilgtspējība un ilgtspējīgs dizains pieprasa efektīvu resursu izmantošanu, cilvēkam atbilstošu tīru un kvalitatīvu dzīves vidi. Ilgtspējības koncepts ir radījis jaunu pilsētplānošanas virzienu “jaunais urbānisms”, kur viens no mērķiem ir samazināt automašīnu skaitu uz ielām un pakārtoti tam veidot vidi, kas ir gājējiem draudzīga. Mērķa sasniegšanai tika paveikti sekojoši uzdevumi: 1.Apkopot gājējiem draudzīgas vides koncepcijas rašanās cēloņus un vides veidošanas ietekmējošos aspektus. 2. Analizēt gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus Dubaijas kontekstā. 3.Apkopot sabiedrības viedokli par gājējiem draudzīgas vides veidošanas principiem. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: monogrāfiskā metode, analīze un sintēze, socioloģisko pētījumu metode – aptauja. Bakalaura darbu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Gājējiem draudzīga vide pilsētu ilgtspējības attīstības kontekstā. 2. Gājējiem draudzīgas pilsētvides veidošanas principi. 3. Gājējiem draudzīgas vides veidošanas principu izmantošana pilsētvides kontekstā. Darba rezultātā ir apkopoti un apzināti gājējiem draudzīgas vides koncepcijas rašanās cēloņi un vides veidošanas ietekmējošie aspekti. Analizēti gājējiem draudzīgas vides veidošanas principi Dubaijas pilsētas ūdensmalas kontekstā. Apkopots sabiedrības viedoklis par gājējiem draudzīgas vides veidošanas principiem, ietekmējošajiem faktoriem un pašreizējo attieksmi pret ielu kontekstu pilsētvidē. Apkopotā un analizētā informācija tika izmantota, lai veiktu analītiski un sociāli pamatotus secinājumus un pamatotu izvirzītos gājējiem draudzīgas vides veidošanas principus. Bakalaura darba apjoms ir 52 lappuses, ieskaitot 42 attēlus un 3 pielikumus. Pielikumā ir 1 aptaujas anketa, studiju projekta grafiskās daļas samazināta A3 formāta planšete un Dubaijas pilsētvides analīzes tabula. Darba izstrādē tika izmantoti 45 informācijas avoti.
Keywords pilsētplānošana, droša vide, gājējiem draudzīga vide, ilgtspējība,
Keywords in English urban planning, safe environment, pedestrian-friendly environment, sustainability
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:45:52