Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas veidošanā
Nosaukums angļu valodā Bioclimatic Factors in Creation of the Public Space
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Doc. E.Bondars
Anotācija Bakalaura darba “Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas veidošanā”autors ir Pēteris Lapiņš. Darba mērķis ir noteikt bioklimatisko faktoru ievērtēšanu Rīgas parkos. Publiskās ārtelpas Rīgā tiek veidotas, koncentrējoties uz to funkcionalitāti. Cilvēka komforta faktors netiek pienācīgi novērtēts, kā rezultātā tās bieži netiek izmantotas. Ievērojot bioklimatiskos faktorus un izmantojot to paņēmienus, publiskās ārtelpas var pielāgot klimatam un nodrošināt to izmantošanu dažādos laikapstākļos un sezonās. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt dažādus informācijas avotus, kuros tiek pamatota bioklimatisko faktoru nozīmē publiskās ārtelpas veidošanā; 2. Definēt paņēmienus un tehnoloģijas, kas, ievērojot bioklimatiskos faktorus, nodrošinās cilvēkam komfortablas publiskās ārtelpas attīstību; 3. Veikt aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības domas par bioklimatisko faktoru ievērošanas nozīmi; 4. Apkopot iegūtos datus un veikt secinājumus par publisko ārtelpu veidošanu Rīgā. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: salīdzinošā analīze, apsekojumi dabā un empīriskā pētījumu metode – publisko ārtelpu apmeklētāju intervija. Bakalaura dabu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1.Cilvēka komforts un bioklimatiskie faktori urbānajā vidē. 2. Bioklimatiskie paņēmieni publiskās ārtelpas veidošanā. 3.Bioklimatisko faktoru ievērtēšana publisko ārtelpu veidošanā Rīgā. Darba rezultātā tika analizēti 4 Rīgas parki: Uzvaras, Lucavsalas, Kronvalda un Esplanādes. Balstoties uz novērojumiem, tika dots novērtējums bioklimatisko faktoru ievērtēšanā tajos. Apkopojot autora vērtējumus ar intervijā gūto informāciju, tiek noteikta parku atbilstība optimāla komforta nodrošināšanai, kā arī doti priekšlikumi uzlabojumiem. Bakalaura darba apjoms ir 72 lappuses, tai skaitā 42 attēli un 2 pielikumi. Pielikumā ir intervijas jautājumi publisko ārtelpu apmeklētājiem un studiju projekta grafiskās daļas risinājums. Darba izstrādē tika izmantoti 43 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi publiskā ārtelpa, bioklimatiskie faktori, bioklimatiskā dizaina risinājumi komforts ārtelpā
Atslēgas vārdi angļu valodā public space, bioclimatic factors, bioclimatic design, human outdoor comfort
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2018 22:32:55