Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas veidošanā
Title in English Bioclimatic Factors in Creation of the Public Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Doc. E.Bondars
Abstract Bakalaura darba “Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas veidošanā”autors ir Pēteris Lapiņš. Darba mērķis ir noteikt bioklimatisko faktoru ievērtēšanu Rīgas parkos. Publiskās ārtelpas Rīgā tiek veidotas, koncentrējoties uz to funkcionalitāti. Cilvēka komforta faktors netiek pienācīgi novērtēts, kā rezultātā tās bieži netiek izmantotas. Ievērojot bioklimatiskos faktorus un izmantojot to paņēmienus, publiskās ārtelpas var pielāgot klimatam un nodrošināt to izmantošanu dažādos laikapstākļos un sezonās. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: 1. Analizēt dažādus informācijas avotus, kuros tiek pamatota bioklimatisko faktoru nozīmē publiskās ārtelpas veidošanā; 2. Definēt paņēmienus un tehnoloģijas, kas, ievērojot bioklimatiskos faktorus, nodrošinās cilvēkam komfortablas publiskās ārtelpas attīstību; 3. Veikt aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības domas par bioklimatisko faktoru ievērošanas nozīmi; 4. Apkopot iegūtos datus un veikt secinājumus par publisko ārtelpu veidošanu Rīgā. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: salīdzinošā analīze, apsekojumi dabā un empīriskā pētījumu metode – publisko ārtelpu apmeklētāju intervija. Bakalaura dabu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1.Cilvēka komforts un bioklimatiskie faktori urbānajā vidē. 2. Bioklimatiskie paņēmieni publiskās ārtelpas veidošanā. 3.Bioklimatisko faktoru ievērtēšana publisko ārtelpu veidošanā Rīgā. Darba rezultātā tika analizēti 4 Rīgas parki: Uzvaras, Lucavsalas, Kronvalda un Esplanādes. Balstoties uz novērojumiem, tika dots novērtējums bioklimatisko faktoru ievērtēšanā tajos. Apkopojot autora vērtējumus ar intervijā gūto informāciju, tiek noteikta parku atbilstība optimāla komforta nodrošināšanai, kā arī doti priekšlikumi uzlabojumiem. Bakalaura darba apjoms ir 72 lappuses, tai skaitā 42 attēli un 2 pielikumi. Pielikumā ir intervijas jautājumi publisko ārtelpu apmeklētājiem un studiju projekta grafiskās daļas risinājums. Darba izstrādē tika izmantoti 43 informācijas avotiem.
Keywords publiskā ārtelpa, bioklimatiskie faktori, bioklimatiskā dizaina risinājumi komforts ārtelpā
Keywords in English public space, bioclimatic factors, bioclimatic design, human outdoor comfort
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 22:32:55