Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas izziņas centrs Krasta ielā, Rīgā
Nosaukums angļu valodā Daugava River Research Center at Krasta Street, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Lekt. A. Eniņa
Anotācija Pilsētas krastmalu izmantošana mūsdienu postindustriālās sabiedrības kontekstā ir labs instruments kā veicināt pilsētvides kvalitāti pilsētā un cīnīties ar straujo pilsētas centru sarukšanas tendenci un pilsētu izplešanos tās perifērijās. Šajā darbā iespēju robežās ir apkopota informācija par Rīgas attīstības plāniem un stratēģijām, Maskavas priekšpilsētas un Daugavas labā krasta salu vēsturisko attīstību, kā arī nozīmīgākajās publikācijās pieejamā informācija gan latviešu valodā, gan svešvalodās, kur apkopoti veiksmīgākie pasaules piemēri pilsētu krastmalu izmantošanā. Darba mērķis ir noteikt Daugavas labā krasta salu identitātes veidošanos ietekmējušos faktorus un noskaidrot to potenciālu pilsētas ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Aplūkojot pasaules pilsētu stratēģijas pilsētas krastmalu attīstībā, noteikt Daugavas labā krasta salu potenciālu šajā ziņā. Un sniegt vadlīnijas un rekomendācijas Rīgas krastmalu attīstības ziņā. Veicot pētījumu autors izvirzīja sekojošus uzdevumus – apkopot pasaules piemērus pilsētu krastmalu plānošanas pieredzē, veikt ieskatu Daugavas labā krasta salu vēsturiskajā attīstībā Maskavas priekšpilsētas veidošanas kontekstā un aplūkot Rīgas teritorijas plānošanas dokumentus. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa satur informāciju par Daugavas teritorijas īpatnībām un tās piekrastes attīstību Rīgas pilsētas kontekstā. Otrā daļa veltīta pagājušā gadsimta un saistošo Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu apskatei un analīzei. Trešajā daļā tiek aplūkotas pasaules pilsētplānošanas stratēģijas pilsētu krastmalu izmantošanā un attīstībā, kā arī izziņas centru, kā jaunas arhitektūras tipoloģijas raksturīgās iezīmes. Rezultātā tiek apkopoti vairāki secinājumi un rekomendācijas saistībā ar Kojusalas līča un Daugavas labā krasta salu nenovērtēto rekreācijas potenciālu un neizmantotās iespējas pilsētas krastmalu attīstībā. Darbā ir 44 lpp, 25attēli, 35 izmantotās informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Pilsētu krastmalas, Daugava, Maskavas priekšpilsēta
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban waterfront, Daugava, Moscow suburbs
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 12:17:12