Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Daugavas izziņas centrs Krasta ielā, Rīgā
Title in English Daugava River Research Center at Krasta Street, Riga
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Lekt. A. Eniņa
Abstract Pilsētas krastmalu izmantošana mūsdienu postindustriālās sabiedrības kontekstā ir labs instruments kā veicināt pilsētvides kvalitāti pilsētā un cīnīties ar straujo pilsētas centru sarukšanas tendenci un pilsētu izplešanos tās perifērijās. Šajā darbā iespēju robežās ir apkopota informācija par Rīgas attīstības plāniem un stratēģijām, Maskavas priekšpilsētas un Daugavas labā krasta salu vēsturisko attīstību, kā arī nozīmīgākajās publikācijās pieejamā informācija gan latviešu valodā, gan svešvalodās, kur apkopoti veiksmīgākie pasaules piemēri pilsētu krastmalu izmantošanā. Darba mērķis ir noteikt Daugavas labā krasta salu identitātes veidošanos ietekmējušos faktorus un noskaidrot to potenciālu pilsētas ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Aplūkojot pasaules pilsētu stratēģijas pilsētas krastmalu attīstībā, noteikt Daugavas labā krasta salu potenciālu šajā ziņā. Un sniegt vadlīnijas un rekomendācijas Rīgas krastmalu attīstības ziņā. Veicot pētījumu autors izvirzīja sekojošus uzdevumus – apkopot pasaules piemērus pilsētu krastmalu plānošanas pieredzē, veikt ieskatu Daugavas labā krasta salu vēsturiskajā attīstībā Maskavas priekšpilsētas veidošanas kontekstā un aplūkot Rīgas teritorijas plānošanas dokumentus. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa satur informāciju par Daugavas teritorijas īpatnībām un tās piekrastes attīstību Rīgas pilsētas kontekstā. Otrā daļa veltīta pagājušā gadsimta un saistošo Rīgas pilsētas plānošanas dokumentu apskatei un analīzei. Trešajā daļā tiek aplūkotas pasaules pilsētplānošanas stratēģijas pilsētu krastmalu izmantošanā un attīstībā, kā arī izziņas centru, kā jaunas arhitektūras tipoloģijas raksturīgās iezīmes. Rezultātā tiek apkopoti vairāki secinājumi un rekomendācijas saistībā ar Kojusalas līča un Daugavas labā krasta salu nenovērtēto rekreācijas potenciālu un neizmantotās iespējas pilsētas krastmalu attīstībā. Darbā ir 44 lpp, 25attēli, 35 izmantotās informācijas avoti.
Keywords Pilsētu krastmalas, Daugava, Maskavas priekšpilsēta
Keywords in English Urban waterfront, Daugava, Moscow suburbs
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 08.01.2018 12:17:12