Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Bioetanola ražošanas uzņēmuma “X” izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide
Nosaukums angļu valodā Development of Cost Control and Financial Management System of Bioethanol Production Company “X”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs R.Lucijanovs
Recenzents R.Lieksnis
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Bioetanola ražošanas uzņēmuma X izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide”. Darbā ir iztirzāti ievads grāmatvedībā pirmsākumi un finanšu vadības loma uzņēmuma darbībā. Tāpat darbā ir pētīts kādai, no teorijas skatupunkta, ir būtu jābūt finanšu vadības sistēmai. Darba gaitā autors ir izmantojis vairākus finanšu literatūras avotus, kā arī personīgo pieredzi finanšu vadības sfērā. Balstoties uz teorijas daļā gūtajiem secinājumiem, autors ir izstrādājis savu izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas modeli. Izstrādātais modelis ļauj novērtēt uzņēmuma darbības rezultātus, kā arī precīzi noteikt darbības sfēras, kurās uzņēmums darbojas ar zaudējumiem. Tāpat izveidotā finanšu vadības sistēma ļaus uzņēmuma vadībai gūt priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un savlaicīgi pieņemt atbilstošus biznesa lēmumus. Atbilstoši maģistra darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem, autors ir sniedzis rekomendācijas par izmaksu kontroles un finanšu sistēmas izveidi uzņēmumā. Autors uzskata, ka darbā piedāvātais finanšu atskaišu modelis, ļaus efektīvāk kontrolēt izmaksu un ieņēmumu posteņus, kā rezultātā uzlabosies uzņēmuma darbības rezultāti. Darbā ir iekļautas 25 tabulas, 5 attēli, 4 grafiki un 3 pielikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Development of Cost Control and Financial Management System of Bioethanol Production Company X
Atslēgas vārdi angļu valodā Bioetanola ražošanas uzņēmuma X izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2018 11:55:34