Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Bioetanola ražošanas uzņēmuma “X” izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide
Title in English Development of Cost Control and Financial Management System of Bioethanol Production Company “X”
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lucijanovs
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Bioetanola ražošanas uzņēmuma X izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide”. Darbā ir iztirzāti ievads grāmatvedībā pirmsākumi un finanšu vadības loma uzņēmuma darbībā. Tāpat darbā ir pētīts kādai, no teorijas skatupunkta, ir būtu jābūt finanšu vadības sistēmai. Darba gaitā autors ir izmantojis vairākus finanšu literatūras avotus, kā arī personīgo pieredzi finanšu vadības sfērā. Balstoties uz teorijas daļā gūtajiem secinājumiem, autors ir izstrādājis savu izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas modeli. Izstrādātais modelis ļauj novērtēt uzņēmuma darbības rezultātus, kā arī precīzi noteikt darbības sfēras, kurās uzņēmums darbojas ar zaudējumiem. Tāpat izveidotā finanšu vadības sistēma ļaus uzņēmuma vadībai gūt priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un savlaicīgi pieņemt atbilstošus biznesa lēmumus. Atbilstoši maģistra darba izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem, autors ir sniedzis rekomendācijas par izmaksu kontroles un finanšu sistēmas izveidi uzņēmumā. Autors uzskata, ka darbā piedāvātais finanšu atskaišu modelis, ļaus efektīvāk kontrolēt izmaksu un ieņēmumu posteņus, kā rezultātā uzlabosies uzņēmuma darbības rezultāti. Darbā ir iekļautas 25 tabulas, 5 attēli, 4 grafiki un 3 pielikumi. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Keywords Development of Cost Control and Financial Management System of Bioethanol Production Company X
Keywords in English Bioetanola ražošanas uzņēmuma X izmaksu kontroles un finanšu vadības sistēmas izveide
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 08.01.2018 11:55:34