Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Negadījumu cēloņi un to prevencija uz reģionālā autoceļa P80 Tīnuži – Koknese” (“Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā “The Causes of Accidents and Their Prevention on the Regional Road P80 Tinuzi - Koknese” (“Reconstruction of State Main Road A11 Liepaja - Lithuanian Border Section”)
Autors Ģirts Pavlovs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents Z.Lazda, CSDD
Anotācija Bakalaura darbs “Negadījuma cēloņi un to prevencija uz reģionālā autoceļa P80 Tīnūži - Koknese” tika izstrādāts ar mērķi izprast galvenos ceļa satiksmes negadījumu cēloņus un piedāvāt risinājumus to samazināšanai. Par pamatu bakalaura darba izstrādei tika ņemta VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” sniegtā informācija par ceļu satiksmes negadījumiem un Valsts policijas dati par ātruma pārkāpējiem šajā posmā. Tāpat tika veikta objekta apsekošana dabā. Pēc iegūtās informācijas apkopošanas un analīzes tika gūts vispārīgs priekšstats par pētāmo problēmu un izdarīti secinājumi. Darba izstrādes laikā autors nonācis pie atziņas, ka satiksmes drošības līmeņa uzlabošanai gan uz autoceļa P80, gan uz citiem valsts ceļiem sabiedrības izglītošanas kampaņām par drošu braukšanu ir tikpat liela nozīme kā dažādu jaunu tehnisko risinājumu ieviešanai. Kā priekšlikumus ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai autors izvirzījis akustisko ribjoslu un norobežojošo žogu ierīkošanu, vidējās kustības radaru un maiņvirziena kustības joslu ieviešanu. Inženierprojekta tēmas nosaukums ir “Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža posma pārbūve”. Būvprojektā tiek pārbūvēts ceļa posms no km 50.496 līdz km 59.099. Ceļa segas konstrukcija tiek pārbūvēta daļēji, jo pamata kārtai tiek izmantots reciklēts asfaltbetona maisījums. Iespēju robežās esošie plāna/garenprofila elementi tiek uzlaboti. Kopējais trases garums - 8.603 km. Rezultātā tiek iegūts projekts, kas nodrošina 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošas nestspējas ceļa segu, satiksmes drošību un komfortu. Bakalaura darba un inženierprojekta kopapjoms: Lapaspušu skaits: 179 Attēlu skaits: 33 Tabulu skaits: 36 Izmantotās literatūras avotu skaits: 7 Pielikumi: 1 Rasējumi: 24
Atslēgas vārdi Kokneses šoseja, P80, negadījumi, novēršana, A11, pārbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Koknese highway, P80, accidents, prevention, A11, repairing
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2018 14:13:05