Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Negadījumu cēloņi un to prevencija uz reģionālā autoceļa P80 Tīnuži – Koknese” (“Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža posma pārbūve”)
Title in English “The Causes of Accidents and Their Prevention on the Regional Road P80 Tinuzi - Koknese” (“Reconstruction of State Main Road A11 Liepaja - Lithuanian Border Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer Z.Lazda, CSDD
Abstract Bakalaura darbs “Negadījuma cēloņi un to prevencija uz reģionālā autoceļa P80 Tīnūži - Koknese” tika izstrādāts ar mērķi izprast galvenos ceļa satiksmes negadījumu cēloņus un piedāvāt risinājumus to samazināšanai. Par pamatu bakalaura darba izstrādei tika ņemta VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” sniegtā informācija par ceļu satiksmes negadījumiem un Valsts policijas dati par ātruma pārkāpējiem šajā posmā. Tāpat tika veikta objekta apsekošana dabā. Pēc iegūtās informācijas apkopošanas un analīzes tika gūts vispārīgs priekšstats par pētāmo problēmu un izdarīti secinājumi. Darba izstrādes laikā autors nonācis pie atziņas, ka satiksmes drošības līmeņa uzlabošanai gan uz autoceļa P80, gan uz citiem valsts ceļiem sabiedrības izglītošanas kampaņām par drošu braukšanu ir tikpat liela nozīme kā dažādu jaunu tehnisko risinājumu ieviešanai. Kā priekšlikumus ceļu satiksmes negadījumu samazināšanai autors izvirzījis akustisko ribjoslu un norobežojošo žogu ierīkošanu, vidējās kustības radaru un maiņvirziena kustības joslu ieviešanu. Inženierprojekta tēmas nosaukums ir “Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža posma pārbūve”. Būvprojektā tiek pārbūvēts ceļa posms no km 50.496 līdz km 59.099. Ceļa segas konstrukcija tiek pārbūvēta daļēji, jo pamata kārtai tiek izmantots reciklēts asfaltbetona maisījums. Iespēju robežās esošie plāna/garenprofila elementi tiek uzlaboti. Kopējais trases garums - 8.603 km. Rezultātā tiek iegūts projekts, kas nodrošina 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošas nestspējas ceļa segu, satiksmes drošību un komfortu. Bakalaura darba un inženierprojekta kopapjoms: Lapaspušu skaits: 179 Attēlu skaits: 33 Tabulu skaits: 36 Izmantotās literatūras avotu skaits: 7 Pielikumi: 1 Rasējumi: 24
Keywords Kokneses šoseja, P80, negadījumi, novēršana, A11, pārbūve
Keywords in English Koknese highway, P80, accidents, prevention, A11, repairing
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 05.01.2018 14:13:05