Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture” („Autoceļa P111 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „ History of Road Traffic Legislative” („Reconstruction of the Road P111 Section”)
Autors Jānis Bauze
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents J.Smirnovs, prof., BIF dekāns
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Jānis Bauze Darba nosaukums bakalaura daļai: Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Autoceļa P111 posma pārbūve (58,00-63,00 km) Darba zinātniskais vadītājs: Docents Māris Zemītis Bakalaura daļā tiek pētīta ceļu satiksmes izveide un likumdošana, to attīstības vēsture. Darba mērķis ir iepazīt ceļu satiksmes likumdošanas vēsturi, lai veiktu kvalitatīvu autoceļa P111 posma pārbūvi. Darba uzdevumi: iepazīties ar ceļu nozares vēsturi un pirmajiem ceļu satiksmes, reglamentējošiem dokumentiem un Latvijas autoceļu statistiku, kā arī izpētīt, kādi ir kvalitatīvi ceļa seguma kritēriji. Darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta ceļu satiksmes un uzturēšanas vēsture, to atbildīgās institūcijas, Latvijas tiltu attīstība un statistika uz Latvijas autoceļiem, to stāvoklis. Otrajā daļā tiek pētīta ceļu satiksmes institūcijas atbildīgās iestādes, to pienākumi saistībā ar ceļu uzturēšanu. Inženierprojekta daļa sastāv no 2 daļām- aprakstošās un rasējumu daļas. Inženierprojekta daļā izstrādāts tehniskais projekts autoceļa rekonstrukcijai. Darba kopapjoms ir 129 lpp. Darbā iekļauti 19 attēli un 24 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 40 literatūras avoti un tam pievienotas 10 aprēķinu lapas.
Atslēgas vārdi Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture; Autoceļa P111 posma pārbūve (58,00-63,00 km)
Atslēgas vārdi angļu valodā The History of the Development of Road Traffic Legislation; The Reconstruction of a Part of the Road P111 (58.00-63.00 km)
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2018 23:17:43