Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture” („Autoceļa P111 posma pārbūve”)
Title in English „ History of Road Traffic Legislative” („Reconstruction of the Road P111 Section”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer J.Smirnovs, prof., BIF dekāns
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Jānis Bauze Darba nosaukums bakalaura daļai: Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture Darba nosaukums inženierprojekta daļai: Autoceļa P111 posma pārbūve (58,00-63,00 km) Darba zinātniskais vadītājs: Docents Māris Zemītis Bakalaura daļā tiek pētīta ceļu satiksmes izveide un likumdošana, to attīstības vēsture. Darba mērķis ir iepazīt ceļu satiksmes likumdošanas vēsturi, lai veiktu kvalitatīvu autoceļa P111 posma pārbūvi. Darba uzdevumi: iepazīties ar ceļu nozares vēsturi un pirmajiem ceļu satiksmes, reglamentējošiem dokumentiem un Latvijas autoceļu statistiku, kā arī izpētīt, kādi ir kvalitatīvi ceļa seguma kritēriji. Darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta ceļu satiksmes un uzturēšanas vēsture, to atbildīgās institūcijas, Latvijas tiltu attīstība un statistika uz Latvijas autoceļiem, to stāvoklis. Otrajā daļā tiek pētīta ceļu satiksmes institūcijas atbildīgās iestādes, to pienākumi saistībā ar ceļu uzturēšanu. Inženierprojekta daļa sastāv no 2 daļām- aprakstošās un rasējumu daļas. Inženierprojekta daļā izstrādāts tehniskais projekts autoceļa rekonstrukcijai. Darba kopapjoms ir 129 lpp. Darbā iekļauti 19 attēli un 24 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 40 literatūras avoti un tam pievienotas 10 aprēķinu lapas.
Keywords Ceļu satiksmes likumdošanas attīstības vēsture; Autoceļa P111 posma pārbūve (58,00-63,00 km)
Keywords in English The History of the Development of Road Traffic Legislation; The Reconstruction of a Part of the Road P111 (58.00-63.00 km)
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 04.01.2018 23:17:43