Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Elektroenerģijas kvalitāte un tās nodrošinājums pārvades tīklos
Nosaukums angļu valodā Electrical Energy Quality and Supply in Transmission Networks
Autors Igors Seņkovs
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs N.Breners
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Elektroenerģijas kvalitāte un tas nodrošinājums pārvades tīklos” Šīs darbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām un secinājumiem. Pirmajā daļā tiek doti vispārīgas ziņas par energosistēmam un tīkliem. Daļā tiek apkopoti dati par Latvijas pārvades tīklu. Tiek doti 330 un 110 kV apakšstaciju skaits kuri atrodas AS “Latvijas elektriskie tīkli” uzraudzība, kā arī darbā esošo transformatoru un autotransformatoru skaits un uzstādīta jauda. Arī ir apkopoti dati par augstsprieguma gaisvadu un kabeļu līniju garumiem. Otrajā daļā ir analizēti elektroenerģijas kvalitātes raditaji un tas kontrole. Trešajā daļā ir analizēti sprieguma kvalitātes kontrole un tas nodrošināšana pārvades tīklos. Apskatitas sprieguma regulēšanas metodes, tas tehniskajs izpildījums un pielitojums. Darba kopapjoms ir 46 lappuses, tas satur 22 attēlu, 3 tabulas un tajā ir izmantoti 17 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Elektroenerģijas kvalitāte, energosistēmas un tīkli, 330 kV, 110 kV, Latvijas elektriskie tīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Electrical energy quality, power systems and networks, 330 kV, 110 kV, Latvija electrical networks
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2018 14:22:56