Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Elektroenerģijas kvalitāte un tās nodrošinājums pārvades tīklos
Title in English Electrical Energy Quality and Supply in Transmission Networks
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor N.Breners
Reviewer
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Elektroenerģijas kvalitāte un tas nodrošinājums pārvades tīklos” Šīs darbs sastāv no ievada, 3 pamatdaļām un secinājumiem. Pirmajā daļā tiek doti vispārīgas ziņas par energosistēmam un tīkliem. Daļā tiek apkopoti dati par Latvijas pārvades tīklu. Tiek doti 330 un 110 kV apakšstaciju skaits kuri atrodas AS “Latvijas elektriskie tīkli” uzraudzība, kā arī darbā esošo transformatoru un autotransformatoru skaits un uzstādīta jauda. Arī ir apkopoti dati par augstsprieguma gaisvadu un kabeļu līniju garumiem. Otrajā daļā ir analizēti elektroenerģijas kvalitātes raditaji un tas kontrole. Trešajā daļā ir analizēti sprieguma kvalitātes kontrole un tas nodrošināšana pārvades tīklos. Apskatitas sprieguma regulēšanas metodes, tas tehniskajs izpildījums un pielitojums. Darba kopapjoms ir 46 lappuses, tas satur 22 attēlu, 3 tabulas un tajā ir izmantoti 17 informācijas avoti.
Keywords Elektroenerģijas kvalitāte, energosistēmas un tīkli, 330 kV, 110 kV, Latvijas elektriskie tīkli
Keywords in English Electrical energy quality, power systems and networks, 330 kV, 110 kV, Latvija electrical networks
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 02.01.2018 14:22:56