Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cenu politikas izstrādāšana grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Pricing Policy Development in an Accounting Outsourcing Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Voronova Irina
Recenzents Mālmanis Uģis, RTU Finanšu plānošanas un vadības dep. direktors
Anotācija Špakovska I. Cenu politikas izstrādāšana grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā: Maģistra darbs/ I. Špakovska, I. Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir atpazīt cenu politikas izstrādāšanas problēmas pētāmajā uzņēmumā un piedāvāt iespējamās alternatīvas. Pirmajā daļā ir veikta grāmatvedības pakalpojumu tirgus izpēte, apkopoti dažādi likumdošanas akti un to ietekme uz pētījuma objektu, tiek apkopota pamatinformācija par pētāmo grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu un veikta tā SVID analīze. Otrajā daļā ir apkopots cenu politikas teorētiskā bāze un izstrādāta aptauja respondentiem – dažādu grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu vadītājiem. Trešajā daļā ir analizēti aptaujā iegūtie dati, veikta pētāmā uzņēmuma peļņas un zaudējumu pārskata horizontālā un vertikālā analīze, veikta rentabilitātes rādītāju analīze, izstrādāts cenu politikas veidošanas procesa modelis. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka lielākā daļa aptaujāto respondentu (~55%) izmanto uz izmaksām balstītu cenu politiku un tam tiek izteikts priekšlikums uzņēmuma vadībai izstrādāt tādu cenu politiku, kas ir gan uz izmaksām, gan konkurentiem, gan gaidāmo peļņu balstīta, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu klientiem piedāvāt izdevīgāku cenu politikas piedāvājumu, tādejādi kļūstot simpātiskākam sadarbības partnerim starp citiem grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.
Atslēgas vārdi Cena, cenu politika, mārketinga 4P,
Atslēgas vārdi angļu valodā Price, pricing policy, marketing 4P
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2017 19:51:04