Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cenu politikas izstrādāšana grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā"
Title in English "Pricing Policy Development in an Accounting Outsourcing Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Voronova Irina
Reviewer Mālmanis Uģis, RTU Finanšu plānošanas un vadības dep. direktors
Abstract Špakovska I. Cenu politikas izstrādāšana grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā: Maģistra darbs/ I. Špakovska, I. Voronova.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 8 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir atpazīt cenu politikas izstrādāšanas problēmas pētāmajā uzņēmumā un piedāvāt iespējamās alternatīvas. Pirmajā daļā ir veikta grāmatvedības pakalpojumu tirgus izpēte, apkopoti dažādi likumdošanas akti un to ietekme uz pētījuma objektu, tiek apkopota pamatinformācija par pētāmo grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu un veikta tā SVID analīze. Otrajā daļā ir apkopots cenu politikas teorētiskā bāze un izstrādāta aptauja respondentiem – dažādu grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu vadītājiem. Trešajā daļā ir analizēti aptaujā iegūtie dati, veikta pētāmā uzņēmuma peļņas un zaudējumu pārskata horizontālā un vertikālā analīze, veikta rentabilitātes rādītāju analīze, izstrādāts cenu politikas veidošanas procesa modelis. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka lielākā daļa aptaujāto respondentu (~55%) izmanto uz izmaksām balstītu cenu politiku un tam tiek izteikts priekšlikums uzņēmuma vadībai izstrādāt tādu cenu politiku, kas ir gan uz izmaksām, gan konkurentiem, gan gaidāmo peļņu balstīta, lai, nepieciešamības gadījumā, varētu klientiem piedāvāt izdevīgāku cenu politikas piedāvājumu, tādejādi kļūstot simpātiskākam sadarbības partnerim starp citiem grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.
Keywords Cena, cenu politika, mārketinga 4P,
Keywords in English Price, pricing policy, marketing 4P
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 27.12.2017 19:51:04