Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Iepirkumu attīstība vairumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of procurement in the wholesale company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija Ismatov O. Iepirkumu attīstība vairumtirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs / O. Ismatov, Assist.Prof, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 65 lappuses (neskaitot pielikumu). Tas ietver ievadu, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumus un bibliogrāfiskais saraksts. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 39 informācijas avotiem. Bakalaura darbs satur 8 attēli, 6 tabulas un 3 pielikumi. Analītiskā daļā aprakstīts iepirkuma darbības funkcionēšanas princips un mehānisms, tā process un piegādes ķēdes vadības un novērtēšanas metodes, kā arī īss pārskats par naftas atradņu pakalpojumu tirgu. Praktiskajā daļā novērtētas SPD iepirkuma procedūras un tiek apskatītas SPD līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas, noslēgšanas un izpildes galvenās iezīmes un problēmas. Izmantojot iepirkuma efektivitātes statistiskos rādītājus, tiek vērtēta uzņēmuma līgumu statistiskā izlase. Visi statistikas dati, kas tika atspoguļoti šajā bakalaura darba tēmā, tiek papildināti.
Atslēgas vārdi iepirkums, piegādes ķēde, naftas atradņu pakalpojumi, vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā procurement, supply chain, oilfield services, management
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 25.12.2017 21:18:28