Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Iepirkumu attīstība vairumtirdzniecības uzņēmumā
Title in English Development of procurement in the wholesale company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Leonards Budņiks
Abstract Ismatov O. Iepirkumu attīstība vairumtirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs / O. Ismatov, Assist.Prof, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 65 lappuses (neskaitot pielikumu). Tas ietver ievadu, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumus un bibliogrāfiskais saraksts. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 39 informācijas avotiem. Bakalaura darbs satur 8 attēli, 6 tabulas un 3 pielikumi. Analītiskā daļā aprakstīts iepirkuma darbības funkcionēšanas princips un mehānisms, tā process un piegādes ķēdes vadības un novērtēšanas metodes, kā arī īss pārskats par naftas atradņu pakalpojumu tirgu. Praktiskajā daļā novērtētas SPD iepirkuma procedūras un tiek apskatītas SPD līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas, noslēgšanas un izpildes galvenās iezīmes un problēmas. Izmantojot iepirkuma efektivitātes statistiskos rādītājus, tiek vērtēta uzņēmuma līgumu statistiskā izlase. Visi statistikas dati, kas tika atspoguļoti šajā bakalaura darba tēmā, tiek papildināti.
Keywords iepirkums, piegādes ķēde, naftas atradņu pakalpojumi, vadība
Keywords in English procurement, supply chain, oilfield services, management
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 25.12.2017 21:18:28