Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Obligāciju novērtēšanas metodiskie un praktiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Methodological and practical aspects of bonds valuation
Autors Sergey Doronin
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Sergeja Doroņina anotācija “Obligāciju novērtēšanas metodiskie un praktiskie aspekti” Bakalaura darbs / Sergejs Doroņins, profesors, Dr.oec Irina Voronova - Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa inženierijas un menedžmenta institūts, Inovāciju un biznesa vadības katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuses. Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un atsauču saraksta. Literatūras saraksts sastāv no 60 informācijas resursiem (atsaucēm). Analītiskā daļa sastāv no trīs apakšnodaļām. Apakšnodaļas attiecas uz obligāciju novērtējumu. Tur ir atrodama informācija par obligāciju cenu noteikšanu, kupona likmes noteikšanu, obligāciju ienesīgumu, obligāciju termiņu, obligāciju ilgumu un izliekumu. Praktiskajā daļa sastāv no divām apakšnodaļām. Apakšnodaļas ir par divu Latvijas un Krievijas tirgus obligāciju novērtējumu. Tur ir atrodama arī šo tirgu apraksts un investīciju risku noteikšana katrā no tiem. Pētījuma periods ir no 2013. gada līdz 2017. gadam. Bakalaura darbs satur 25 attēlus un 15 tabulas.
Atslēgas vārdi obligācija, novērtējums, novērtējums, riski, novērtējumis, latvian, russian, tirgus, peļņa, kupons, duration
Atslēgas vārdi angļu valodā Bonds, valuation, assessment, risks, ratings, latvian, russian, market, yield, coupon, duration
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 12:04:37