Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Obligāciju novērtēšanas metodiskie un praktiskie aspekti
Title in English Methodological and practical aspects of bonds valuation
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Sergeja Doroņina anotācija “Obligāciju novērtēšanas metodiskie un praktiskie aspekti” Bakalaura darbs / Sergejs Doroņins, profesors, Dr.oec Irina Voronova - Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa inženierijas un menedžmenta institūts, Inovāciju un biznesa vadības katedra, bakalaura programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2017. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 59 lappuses. Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un atsauču saraksta. Literatūras saraksts sastāv no 60 informācijas resursiem (atsaucēm). Analītiskā daļa sastāv no trīs apakšnodaļām. Apakšnodaļas attiecas uz obligāciju novērtējumu. Tur ir atrodama informācija par obligāciju cenu noteikšanu, kupona likmes noteikšanu, obligāciju ienesīgumu, obligāciju termiņu, obligāciju ilgumu un izliekumu. Praktiskajā daļa sastāv no divām apakšnodaļām. Apakšnodaļas ir par divu Latvijas un Krievijas tirgus obligāciju novērtējumu. Tur ir atrodama arī šo tirgu apraksts un investīciju risku noteikšana katrā no tiem. Pētījuma periods ir no 2013. gada līdz 2017. gadam. Bakalaura darbs satur 25 attēlus un 15 tabulas.
Keywords obligācija, novērtējums, novērtējums, riski, novērtējumis, latvian, russian, tirgus, peļņa, kupons, duration
Keywords in English Bonds, valuation, assessment, risks, ratings, latvian, russian, market, yield, coupon, duration
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 22.12.2017 12:04:37