Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Rīgas apkaimju attīstības biedrību un Rīgas pašvaldības institūciju sadarbības modeļi"
Nosaukums angļu valodā "Models of Cooperation Between Riga District Development Societies and Riga Municipal Institutions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I. Pavlova
Recenzents Lektore A.Mihņenoka
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas programmas studente Lāsma Ivaska maģistra darba ietvaros aplūko sabiedrības līdzdalības procesus Rīgas apkaimju attīstības biedrību un pašvaldības institūciju sadarbības kontekstā. Maģistra darbs sastāv no 112 lappusēm, 11 tabulām, 16 attēliem, 8 pielikumiem. Darba vadītāja ir Mg.oec. Inesa Pavlova. Darbam ir trīs daļas, kur pirmajā tiek skaidrots sabiedrības līdzdalības jēdziens un tā būtība, šī procesa teorētiskās nostādnes, kā arī veikta izpēte par sabiedrības līdzdalības likumisko ietvaru Latvijā un Rīgas pilsētas pašvaldībā. Otrajā daļā, balstoties uz iedzīvotāju socioloģiskajām aptaujām un autores veiktajām empīriskajām intervijām ar apkaimju attīstības biedrību pārstāvjiem, apkaimju griezumā tiek pētīta pašreizējā iedzīvotāju iesaiste pilsētvides labiekārtošanas procesos. Tiek apkopotas, grupētas un analizētas minētās problēmas, kas radušās saskarsmē ar pašvaldības institūcijām, tās apskatot arī no sabiedrības līdzdalības teorijas skatupunkta. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai un izstrādāti sadarbības modeļa mehānismi, ka sekmētu sabiedrības līdzdalības efektivitāti. Darba rezultāti norāda, ka apkaimju biedrības pašreizējo komunikācijas modeli ar pašvaldību vērtē kā “viduvēju”, norādot uz tā ilgtspējas un konkrētības trūkumu. Situācijas analīze norāda, ka identificētās problēmas lielākoties saistītas ar primārajām līdzdalības pakāpēm, kā informācijas sniegšana un konsultāciju veikšana. Secināts, ka neatrisinātās problēmas primārajās pakāpēs kavē līdzdalības procesu tālāku attīstību, un, tikai tās novēršot, iespējams veidot ciešāku un efektīvāku apkaimju iedzīvotāju un biedrību iesaisti pārvaldības procesos un pilsētvides labiekārtošanā.
Atslēgas vārdi sabiedrības līdzdalība, apkaimes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldība, komunikācijas mehānismi
Atslēgas vārdi angļu valodā public engagement, neighbourhoods, non-governmental organizations, municipality, communication mechanisms
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2017 10:30:18